polish english germany france espaniol
narty rower konie tenis rzeka ognisko biblioteka DVD WiFi

Salt Mine in Wieliczka 48,2 km

Visited each year by more than a million tourists. Entered on the first Unesco Heritage List in 1978.

Ski Lift Laskowa 7,1 km

4 T-bar lifts
1 chair lift
easy and intermediate slopes

Limanowa Ski 22,1 km

1 chair lift
2 T-bar lifts
easy, intermediate and difficult slopes

Cross country skiing

Length of tracks: Śnieżnica 21,39km, Jasień 15,34km, Dział 7,35km, Ćwilin 16,00km, Sałasz i Pasmo Łososińskie 13,67km, Mogielica 3 trasy - 15km, 23km, 9,79km , Łopień 18km.