polish english germany france espaniol
narty rower konie tenis rzeka ognisko biblioteka DVD WiFi

Our house

okolica dom u gospodarzy s³oneczniki u gospodarzy pokój 1 ³azienka 1 pokój pokój kominek u gospodarzy pokój stó³ jab³ka z domem

unser Hobby kochen

jedzienie jedzienie jedzienie jedzienie jedzienie jedzienie jedzienie jedzienie jedzienie jedzienie jedzienie

Our garden

jarmusz maliny jab³ka warzywa zio³a pomidory kapusta arbuz talerz rozmaito¶ci

Our region

panorama panorama cmentarz ³±ki ³±ki ko¶ció³ek wycieczka zima zima zima zima bałwanek

Our friends

króliki owce konie krowa salamandra kot

Campfire area

ognisko ognisko ognisko